Villa Perez

Taong isang daan siyam na libo at isa (1901) nagkaroon ng pinakamasaya at marangyang kasalan sa kasaysayan ng Ilayang Banot na nasasakupan ng Baryong Pitogo, Tayabas. Ang kasalukuyang nabanggit ay naging masaya sa loob ng dalawampu at apat na oras. Ang kainan at sayawan ay sinaliwan ng mga instrumentong tulad ng baho, bayolin, bandoria at iba pang gamit sa himig ng mga lumang tugtugin.

Ang mga mapapalad na pinag-isang dibdib ay si Bb. Efegenia Losada na bugtong na anak nina Simon Losada at Alcaria Satira at ang lalaki ay si G. Anastacio S. Paulito kapwa mga tubong Ilayang Banot, Pitog, Tayabas. Matapos ang masayang kasalan ang bagong kasal ay hinarap naman ang bagong pamumuhay bilang mag-asawa.

Kasama ng bagong kasal ang kanilang magulang sa paglilinang, pagpapalawak at pagpapaunlad ng bukiring Ilayang Banot at sa kapaligiran nito ay ang kanognog pook ng Ilayang Banot. Noong panahong iyon ay nilalakad lamang ng tao kung papuntang Bayan ng Gumaca at Pitogo. Naglalakbay naman sakay ng kabayo at kalabaw na siyang sasakyan ng mga tao para madaling makarating sa mga bayang nabanggit.

Ang lahat ng mga tao noon ay walang kapaguran sa mga paglalakad at pagpapaunlad ng kanilang bukirin at kaingin. Habang pinapaunlad at pinayayaman ang malawak na lupain ng magulang ng mag-asawang Anastacio at Efegenia, kasabay din ng pagyabong ng kanilang kabuhayan ay pagdami ng kanilang supling sa buhay.

At noong taong isang daan, siyam na libo at dalawampung taon (1920) ay nagsimulang gawin ang kalsada papuntang Bundok Peninsula na siyang nag-uugnay mula sa Gumaca patungong Pitogo, Macalelon, Gen. Luna, Catanauan at Mulanay, Tayabas noon. Ang nasabing kalsadang ginagawa ay nasa pangangasiwa ni Gobernador Perez.

Habang pinagagawa ni Gobernador Perez ang kalsada at sa tuwing ito’y bibisita kasama ang kanyang alalay sa Ilayang Banot sila ay nagpapahinga at nagpapalipas ng oras sa tahanan ng pamilyang Simon at Alcaria Lozada. Labis na kinagigiliwan ng grupo at ni Gobernador Perez sa dahilang ang palibot ng malawak na bakuran nito’y siksik ng mga halamang prutas tulad ng pinya, saging, lukban, lansones at iba pang halaman na kapaki-pakinabang. Mayroon din silang mga kapitbahay na pawing mga kamag-anak din.

Sa muling pagbisita ni Gobernador Perez sa ginagawang kalsada ay muli pa ring tumutuloy sa Ilayang Banot sa tahanan ng mag-asawang Simon at Alcaria. Doon sila nagpahinga at nagkaroon ng pulong-pulong sa lugar ng Ilayang Banot tungkol sa kaunlaran at pagbabago.

Sa pagpupulong ay hiniling ng kaharap na naninirahan doon na kung maaari ay maging Perez ang lugar na ito. At kung papayag na maging Perez ang lugar na iyon ay kailangang magbuo ng kapulungan na may namumuno kahit maliit ang bilang ng pamilyang naninirahan dito.

Matapos tanggapin ng mga tao ang kahilingan ni Gobernador Perez, sila ay masayang dumulog sa hapag kainan na handog ng pagkain ng mag-asawang Alcaria at Simon. At bago naganap ang pagpapalit ng pangalang Ilayang Banot sa Pangalang Villa ay minabuti muna ng maliit na bilang ng pamayanang kalapit bahay ng mag-asawang Simon at Alcaria na gawin munang Villa Simon Lozada ang isang parti na lupang pinagyayaman ng mga mag-asawang Simon at Alcaria noon ay sakop ng Ilayang Banot.

Taong isang daan siyam na libo at dalawampu at lima hanggang isang daan siyam na libo at tatlumpo (1925-1930) ay naganap ang pagpapalit ng pangalang Ilayang Banot sa pangalang Villa Perez ay isang malaking karangalan sa mag-asawang Simon at Alcaria at gayon din kay Gobernador Perez. Ang pangyayaring ito ay halos kasabay ding matapos ang kalsadang nag-uugnay mula sa Gumaca papuntang Pitogo, Macalelon, Gen. Luna, Catanauan at Mulanay.

Sa pagsulong ng panahon simula ng mahiwalay ang pangalang Villa Perez sa lupaing sakop ng Ilayang Banot, ito ay nakilala at nagkaroon ng sariling mapa na sakop ng Bayan ng Gumaca. Ang mga tao na naninirahan na sa Villa Perez ay buong pusong iginagalang ang kapangyarihan at kakayahan ni G. Simon Losada na ipinakita ang magandang halimbawa bilang haligi ng baryo.

Ang mahaba ring panahong pagkakilala bilang haligi ng isang baryo ng mga tao kay Simon Losada ay humiling naman si Simon Losada sa mga tao na ibigay naman sa iba ang pamumuno na may kakayahan din at kapitapitagan. Ang nangungulo sa panahon iyon ay kilala sa tawag na kabesa. Sa paglalagay ng pamunuan noon ay kumukuha ng dalawang tao, sila sa kalipunan o grupo at ilalagay sa harapan at sa harapang ito ay may taong nakatayo bilang tagapagpakilala at tagapagtanong kung sino ang gusto nilang humawak. At kung sino ang pinakamaraming pagtaas ng kamay, siya ang mananalo bilang Kabesa.

Dahilan sa noong ginagawa ang kalsada mula Gumaca patungong Pitogo, Macalelon, Mulanay, at Catanauan ay si Gobernador Perez ang siyang laging bumibisita sa ipinagagawang daan at kagustuhang magkaroon ng isang munting alaalang maiiwan sa proyektong ito ng kalsadang sakop ng Ilayang Banot ay hiniling ng maliit na pamayanang pinangungunahan ni G. Simon Losada na ipinangalan ang Villa Perez na hinango sa Villa Simon Lozada at Gobernador Perez.


Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us