Villa Victoria

Noong unang panahon ay may matandang dalaga na ang pangalan ay Juana Victoria. Ito ay may malawak na lupain sa Bayan ng Gumaca, Quezon. Ang matandang dalaga ay tubong Balintawak, Bulacan. Ang naging tagapamahala niya o katiwala sa kaniyang lupain ay ang dalawang magpinsan na sina G. Mandanaz at G. Montenegro. Ang lupaing ito ay humigit kumulang na limang daan (500) hektarya. Kasama dito ang Barangay M.H. Del Pilar at ang kunting bahagi ng lupang Bungahan o Barangay Bungahan ay may nasakop din. Dati ang lupaing nabanggit ay mga punong kahoy at kogon lamang ang nakatanim.

 Sa sipag at tiyaga ng magpinsang Montenegro at Mandanaz, ito ay kanilang pinagyaman. Ito ay kanilang pinalilinis at pinakikinabangan ng mga nakatira dito. Sapagkat lubhang napakalawak ng nasabing lupain ni Bb. Juana Victoria kung kaya’t hindi naisakatuparan ng namumuno ng Barangay ang lahat ng kaniyang magagandang adhikain para sa Barangay na ito kung kaya’t sa mungkahi na rin ng ibang tao, hinati sa dalawang barangay ang lupaing ito upang higit na mabigyan ng kaukulang pagkalinga o pangangasiwa ang mga taong nakatira ditto. Ang kalakihan o malawak na bahagi ng lupain ni Bb. Juana Victoria ay pinangalanan nila na Barangay Villa Victoria at ang natitirang bahagi ay tinawag nila o pinangalanan nilang Barangay M. H. Del Pilar. Ang Barangay Villa Victoria ay hango o isinunod sa pangalan ng matandang dalaga na siyang unang nag may-ari ng nasabing lupain.

Sa kasalukuyang panahon, ang nasabing lupain ay pag-aari na ng ibat-ibang tao na siyang nangangasiwa o nangangalaga dito.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us