Adia Bitaog

Mga labing siyam na daang taon ang mga pamilyang naghomested ay tuluyan ng nanirahan sa lugar na ito. Sila ang naging pasimuno sa pagiging isang munting Nayon. Ito ay kinabibilangan ng mga pamilyang Enriquez,Ingente,Orate,Pulgan,Tiama at Mendoza at ang isa pa ay ang pamilyang Yuson. Ang unang hakbang na ginagawa nila ay bumuo ng pamunuan sa lugar na ito. Ang napagkaisahan nilang gawing Tinyente de Barrio ay si G Hipolito Ingente at ang mga Konsehal ang tawag noon ay Konsehal Rural ay sa katauhan ng mga sumusunod Una Crisanto Yuson, ikalawa Dalmacio Tiama, Ikatlo Honorato Orate, ika apat Ariston Mendoza at ang ika lima at ika anim ay nanggaling sa nayon ng Casasahan Ibabasa katauhan ni G.Telesforo Enriquez at Geraldo Libranda ang pangunahing hakbang na ginawa ng dalawang pinuno ay nakipag-alam sa pamunuang bayab ng Gumaca upang alamin king ilan ang kinakailangan miyembro ng pamilya ay kulang kung kaya’t ang kanilang ginagawa ay nag samasama silang pumunta sa nayon ng Adia upang humingi ng tulong para mapunan ang kakulangan miembro ng pamilya at sila naman ay hindi nabigo. Matapos maisaayos ang ginagawang talaan ng magkakanayon. Ang sumusunod na hakbang ay ang pagbuo kung ano ang ipapangalan sa isinusulong at itinatayong nayon. Sang-ayon sa nakakarami ang gusto nilang pangalan ay nayon ng Bitaog, kung Bakit Bitaog na napili nilang pangalan ay sapagkat may isang malaking Punong kahoy na malalago ang mga sanga at ang pangalan ng kahoy na ito ay Punon ng Bitaog at ito natatayo sa tabi ng ilog.

Matapos  maisaayos ang pangalan ng nayon at ito ay ginawa ni lang Nayon ng Adia Ito ay bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga pamunuan ng Nayon ng Adia. Sapagkat kung hindi sila binigyan ng kakulangang miembro ay hindi magiging nayon ang Nayon ng Adia Bitaog. Matapos mapahintulutan bilang isang nayo  nag Nayon ng Adia Bitaog ang sumusunod nilang isinagawa ay  nagtayo sila ng isang kapilya sa tulong magkaka-nayon at sa pangunguna ng Samahan ng Kababaihan at ang naging Patron nila ay ang Patron ng Santa Milagrosa Hanggang sa Kasalukuyan ito ay patuloy na itinataguyod ng magkaka-barangay, Sa ngaun ang Barangay Adia Bitaog ay may 400 na mamayan at ang nasasakop na lupain ay may lawak na 2,367,571 metro kuadrado Sa kasalukuyan ang mga namumuno dito ay ang mga sumusunod. Punong Barangay Dela Cruz, Kagawad Aviles, Kagawad Mercado. Kagawad Bombita. Kagawad Huerto, Kagawad Villarosa, Kagawad Atonita, SK Chairman Erwin Alvarez,Kalihim Balderama at Ingat-yaman Del mundo at mga Samahan ng Barangay Pulis, Barangay Health Workers, Lupong  Tagapamayapa at ang Samahan ng mga Magsasaka.

back to top

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us