Biga

Noong unang panahon ang lugar na ito at pawing kakahuyan ay malawak na kagubatan at itoy taguan ng tulisan, sangayon sa mga matatandang siyang unang nagbungkal at naghomested sa lugar na ito na ang taguri o tawag ay san Pedro. Biga Gumaca, Tayabas na di pa Quezon ang ating lalawigan ng panahong yan. Ang mga unang tao na dito ay nanirahan at nagsikap na nagtanim ng mga puno ng niyog ay ibang halaman ay pangalang Pedro Sason na dito kinuha at ipinangalan nag Nayon, San Pedro Biga at mga angkan ng Cabangon, Area at pamilya Sason, na siyang mga unang ninuno sa nayon ng san Pedro Biga, Biga Gumaca, Quezon na ngayong sa kasalukuyan ay Biga. Gumaca Quezon na pinagtibay sa Congress noong taong 1970 at ang mga angkan ng mga Reyes na may homested sa nayon ng Biga. Ang katayuan at layo sa kabayanan ay humugit kumulang sa 10 kilometro at 3 kilometro mula highway, na noong itoy wala pang feeder road ay nilalakad na pabagtas sa palikolikong daan sa ilog ng Biga at Camuhagnin River, na siyang ditoy nag-uugnay patungong karagatan. Kaunting kapatagan at pawing kabundukan ang malawak na kalupaan ng Brgy. Biga na ang mga boundaries ay Brgy, Villafuerte at Barangay Tapasan, na palibot sa mga nasabing mga karatig Barangay. Ang pangunahing hanap-buhay ay mag-kopra, magtanim ng palay saging gulay at maraming iba pa na siyang pandugtong buhay ng mga kabarangay. Na nagsimulang magkaroon ng feeder mula sa Brgy. Camuhaguin,Tumayan,Biga noong 1976 na ang ibang lugar ay bakubako parin. Ang barangay biga, ay mayroong 3 Purok itoy Purok 1,Purok 2 at Purok 3 na kasalukuyang ay dunadaluyan ng kuryente mula sa Quezelco 1. Sa pamamahala ng Pamunuan ng BAPA ng Barangay, Mayroon ding tuwing Mayo 19 ay nakadaktang Piesta ng barangay na ang Patron ay si San Isidro Labrador na di isinasabay sa Bayan ng Gumaca,Quezon ay kasama rin ang mga barangay sa pagdiriwang nito a nagbabalwarte sa kapistahan ni San Isidro Labrador sa May 19, sa bawat taon. Ang barangay biga ay sa kasalukuyan na mayroong feeder road na kungkrerto na putol putol, mayroong Chapel na maliit, may Barangay hall, Day Care Center, Paaralang Elementarya, Pathway ng kungkreto. Spring Development na maliit ang resersyon na di pa sapat ng masupotahan ang buong barangay at may Basketball court ng kabataan na di kumpleto at marami pang iba. Ang kabahayan dito ay lapit lapit na may kalsada sa gitna na sa pabubungad mula sa Brgy. Tumayan ay ito ang tawag ay baryon a sa paglalakad mo patungong kabilang ilog ang tawag at Biga nasiyang kinakailangang taguri ng guna tagarito Mayroong anim na sasakyang pang byahe rito, napagmamayari ng maga kabarangay na siyang sakayan ng tao at mga produktong iniluluwas sa mga pamilihan mula sa karatig barangay at barangay Biga.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us