Casasahan Ilaya

Kasabay ng pagiging bayan ng Gumaca noon ay Bumaka noong taong 1592 ay natala rin sa kasaysayan  ang bawat hangganan o linderos ng bawat baying kanugnog sa pamumuno ni Lakau Bugtali. Nang panahong yaon ang bawat pook o lugar marating ng mga tao ay binibigyan nila ng pangalan ayon na rin sa kanilang kagustuhan.

Sa matuling paglipas ng mga araw sa tangakay ng kalikasan ay kasabay din ang pagdami ng mga tao ay humawak ng lumawak ang mga lupang nahahawan at natataniman.

  Ng dumating ang panahong isang libo. Pitong daan walumpu at pito (1787) ay ipinasya noon ni Iskong Bitak na ang tunay na pangalan ay G. Francisco Ramos  na dagdagan ang lupang kaniyang mapagtatanim kaya umalis siya kasama ang

Kabundukan at kakahuyan hanggang dumating sila sa baybayin ng pook ng Tayabas, na bunganga na ngayon ay siyang bayan Pitogo. Sa kanilang paglalakbay ay nakita nila ang malaking bunganga ng isang ilog na naipasya ni Iskong Bitak na ito ay kanilang susugin. Nakakita  sila ng mga katutubong  naninirahan sa pook na yaon na mayroong Bangka kaya na sa mabuting pakiusap ni iskong bitak ang Bangka ay ipinagbili sa kanya. Sa kanilang paglalakbay na sakay sa Bangka ay napakaraming  panganib ang kanilang sinuong laban sa mga malalaking buwaya na naninirahan sa ilog na nais sumila na ang tanging pananggol lamang nila na inilalaban sa mga buwaya ay ang boong talbos ng SASA (ginagawang pawid) na isinasabit ni lang magkakasama sa mga mata ng  ng buwaya.dahil sa paganib na kanilang pinagtagumpayan ng humantong sila sa dulo ng ilog na nararating ng Bangka ay bininyagan ni Iskong Bitak ang ilog na kanilang dinaanan na “Ilog ng Sasawan” sapagkat sa kabi kabila ng ilog ay naparaming sasa at bilang na rin pag-ala alas a naging karanasan nila na tanging boong talbos lamang ng sasa ang nagligtas sa kanilang buhay.

Nang bumaba sa Bangka ang magkakasama ay nakita nila ang malawak na kapatagan na naipasya ni Iskong Bitak na dito gumawa ng kanilang matitirahan nag simula sila ng paghahawan at pagtatanim at ng malapit silang umani ay sinundo ni Iskong Bitak ang kanyang pamilya sa bayan ng Gumaca at ipinagsam niya sa Casasahan na noon ay iisa pa lamang ang kanilang bahay ay dakong ibaba na ngayon ay Health Center  ng Casasahan Ilaya. Ang isang anak ni Iskong Bitak na babae ay dito nagkaasawa sa katauhan ni G. Vicente Segui. na ito ang mga nimuno nina G. Esperiti S. Mercado Padre Vicente Urlanda at kapatid G. Antonio Segui at mga kapatid G. Jacinto Segui at kapatid Gng. Precilla Mendoza at ni Ex Mayor Celestino S. Cortez, sila ang bilang ika apat sa salin-lahi o mga apo sa tuhod ni Iskong Bitak

Sa patuloy sa pagdami ng mga mamamayan ay pinagkaisahan nga mga tao sa una organisa at malagyan ng pangalan ang Barangay,  kaya noong  taong 1858 ay pinagkaisahan ng lahat na ang ipinangalan ay “CASASAHAN” Bilang ala-ala sa naging karanasan ni Iskong Bitak at bilang susog na rin sa pangalan ng “ilog Sasahan” na hanggang sa panahong ito ay siyang tinataglay na pangalan.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us