Cawayan

Sa paglipas ng panahon ang dating Sitio Cawayan ng Barangay Bantad ay nag sarili na, dahil sa pagdami ng naninirahan dito.

Munla noon ay tinawag na itong Barangay Cawayan. Ang pangalan nito ay nagsisimula sa malalaking puno ng kawayan na nagyonyung sa tabi ng ilog. Ang ilog na ito ay tinatawag na ilog ng Barangay Bantad na siyang sentro ng Sitio Cawayan noon.

Mula ng magsarili ang Barangay Cawayan ay nag karoon na ito ng Tenyente del Baryo at ang unang Tenyente, Alijo Angulo at nagtayo sila ng Bahay Pulungan na yari sa kahoy,kawayan, at anahaw at ang mga sumusunod na Tenyente na sina Maguin Luna, Abondio Arbolida Claudio Angulo. Nagkaroon nan ng kapitan sa pamumuno ni Kapitan Nolasco Estamio ng taong  July  20. 1963 ng mag patayo ng bagong Bahay pulungan o Bahay Nayon, ito ay sime konkreto na sakop ng Sitio Central. At nagpatayo ng mababang Paaralan ng Barangay Cawayan at Bahay Dalanginan na ng Patron ay Isidro Labrador.

Ang Barangay Cawayan ay binubuo ng tatlong Sitio, Sitio Central Hanopol at Pinaglaraan. Ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan dito ay pagtatanim ng palay, kopra at mga gulay.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us