Laguna

Ang pagkakatatag ng panalangin.

R. A. 3590 – Late 1912’s naitatag ang barangay.

Noong unang hati ng dekada 20’s ay ika 19 na siglo ng taon ay nagkaroon ng maliit na populasyon ang isang sityo na kung tawagin ay ibabang banot. Ang mga tao o populasyong naninirahan dito ay pawang mga dayo na mula sa Lalawigan ng Laguna upang dito maghanapbuhay at itakda ang kanilang kapalaran sa kalipunan ng maliliit na populasyon na binuo ng labing apat na pamilya at may bilang na dalawampu at walong katao na kinikilala bilang nakatatanda si G. ESPERIDEON MERGENIO na siyang unang nagpamukha na gawing isang Barangay ang sityo.Sa panahong ito ay hindi pa nagiging kalakaran ang pag gawa ng mga resolusyon ng anumang mithiing panserbisyo kung kayat ang anumang panukala at Resolution ng grupo o indibidwal ay ginanap sa pamamagitan ng berbal na pag-uusap at naitala sa pamamagitan ng rehistro ang anumang napagkasunduan.

Sa ganitong kalagayan binatay ang ginawang pagkilos ng grupo nina G. MERGENIO. Nagkaisa silang sama-samang humarap at makipag usap Sa Punong Bayan upang berbal na hilingin na tawagin itong Barangay Laguna na ang pinagbatayan ng pangalan ay hinalaw sa pinagmulang Lalawigan ng mga pundadores.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us