Mabunga

Noong unang panahon, may isang mag-asawang naninirahan sa isang lugar na halos walang tao na ang makikita lamang dito ay mga punong kahoy at sa kanilang pamamalagi sa lugar na yoon ay kanila lamang inaalagaan ang mga punong kahoy. At sa paglipas ng maraming taon, ang kanilang mga punong kahoy na inalagaan ay napansin nila na ito ay sagana at hitik sa bunga na halos wala kang makikita na mga puno na walang bunga. Magmula noon ang mga punong kahoy ay laging hitik sa bunga at ito ay tinawag nilang isang Barangay Mabunga.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us