Mataas na Bundok

Noong nakaraang panahon ang Barangay na ito ay hindi pa matawag na Barangay Mataas na Bundok, sapagkat ayon sa mga matatandang nabubuhay pa sa nayon ang nasabing barangay ay sinasabing anak lamang ng Barangay Mabunga na katulad din ng Barangay Bungahan. Subalit noong dumating ang panahon na ang Barangay na ito ay may sapat na bilang ng taong naninirahan ay minabuti nila na tingnan ang lawak ng nasasakupan ng lupa ng Barangay at doon na nagsimula ang paghiwalay nito sa Barangay Mabunga, sapagkat ang Barangay ay natatayo sa may kataasang lugar at may kalayuan sa kabayanan kaya minabuti ng mga naninirahan doon na ito ay tawaging Barangay Mataas na Bundok.Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us