San Agustin

Ang Barangay San Agustin ay dating nasasakupan ng Brgy. Sastre. Kinauugalian noon ang pagpaparasal sa mga Santong Petrono (Petron Saint) ng iba’t ibang barangay.

Palibhasa malayo sa sentro ng Brgy. Sastre, sila ay nagsipagtatag ng nabubukod na pagpapadasal. At sa pangunguna ni Gng. Flores Cabangon na siyang namumuno sa pagdarasal sa imahen ng Santong si San Agustin na pag-aari naman ni Gng. Serapia Escobido. Na ng naglaon ay ang imaheng ito ay idi-nonate nang kanilang pamilya at maging pag-aari ng Barangay.

Dahil sa kanilang paghihiwalay sa kanilang sentro, sila ay tinaguriang mga “welgista”. Nang maglaon ang mga welgistang ito ay nagkaisa na tuluyan ng humiwalay at nagtatag ng panibagong Barrio (Barangay). Noong 1932 (humigit kumulang) ang lugar na ito ay naging tatag na Barrio. At ang unang Tenyente del Barrio dito ay si G. Fermin Rodan at ang kanyang sekretaryo ay si G. Esperidion Marcelino. Ayon kay dating Tenyente del Barrio, Sofio S. Marcelino, nagkaroon ng pagpipilian sa pagtitibay ng pangalan sa lugar upang maging isang Barrio.

Ang pagpipilian ay San Jose De Jesus sa karangalan ng dalawang pinagpipitaganang nakatatanda sa lugar na sina Jose Villapando at Jesus Marca at gayundin naman ang San Agustin na isinunod sa pangalan ng kanilang Patron. Dahil walang itulak kabigin kaya nagkaroon ng palabunutan at ang nabunot ay pangalan ni San Agustin at ito ang naging simula ng pangalan ng barangay.

Ang pagtutulungan, pagkakaisa at pagdadamayan ng mga naninirahan sa San Agustin ay nakatulong sa kanila upang malampasan ang hampas ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama na mga nagsilikas mula sa iba’t ibang lugar, sila ay patuloy na nagdaos ng pagdiriwang at pagpapadasal sa kanilang patron na ginanap tuwing buwan ng Agosto.

Sila ay nagkaroon ng ronda sa buong barrio. Ginamit nila ang “kalatong” (bumbong) ng kawayan na pinupukpok bilang hudyat kung may dumarating na kawal ng Hapon upang sila ay magsipaglikas at makapagtago. At ang ilan sa mga mamamayan dito ay sumapi sa kilusang gerilya. Ang Tenyente del Barrio noon ay si Jose Villapando.

Ang lumang Bahay Nayon (Brgy. Hall) ay itinayo sa lupain ni G. Fermin Rodan. Pagkatapos ng giyera ay inilipat ito sa Iluhan, kiskisan ng tubo (sugar cane) na pag-aari ni G. Felixberto Cabangon na siyang Tenyente del Barrio noon. Ang kasalukuyang Brgy. Agustin ay mayroon nang daan na nag-uugnay sa Brgy. Sastre at Brgy. Mataas na Bundok. Ang kasalukuyang kapitan ay si G. Conrado na inapo ng unang namuno sa lugar na ito na si G. Fermin Rodan.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us