San Juan de Jesus

Ito ay nagpasimula nang magkaroon ng krisis ang pamahalaang nayon ng Manlayaan na siyang pinagmulan at Inang Nayon ng San Juan de Jesus. Ang krisis na ito ay nang humalili na magkasundo ang magkakanayon at mga taong nagsisipamuno sa nayon, dahil sa ang ginawang bahay ng nayon ay (4) na beses na nagpapalipat-lipar nang lugar at hindi matapos tapos at hanggang sa lanteran ang kinayayarian. Dahil sa pangyayaring ito ay inisip nang mga kabataan na silang masisigasig na magkaroon ng bahay nayon na magpalit ng pamunuan. Ito ay ginagawang bahay ng nayon ay (4) na beses na nagpapalipat-lipat nang lugar at hindi matapos tapos at hanggang sa lanteran ang kinayayarian. Dahil sa pangyayaring ito ay inisip nang mga kabataan na silang masisigasig na magkaroon ng bahay nayon na magpalit ng pamunuan. Ito ay sinang-ayunan ng ibang matatanda sa nayon. Ito ay tinutulang mahigpit nang ilan pang matanda at sa panig nang kabataan ay dalawang consijal rural lamang ang sumang-ayon, kaya’t hindi natuloy ang election.

 Dito nagsimula ang pagkakahiwa-hiwalay ng magkakanayon. Mayroong nagsilipat sa Progreso, ang iba ay lumipat sa Hardinan. Yaong malalapit sa boundary ng Batong Dalig ay lumipat sa Batong Dalig. Ang iba naman dito ay nanirahan sa Poblasyon. Dito na inisip nang isang concijal nang nayon na si G. Graciano Alpuerto at nang kalihim ng nayon na si G. Juan Francia kung paanong matitipong muli ang magkakanayong nagkawatak-watak. Tinipon nang dalawang ito ang mga tao at sa kanilang pagpupulong ay napagpasiyahan ang buong pagkakaisa na hilingin sa Kgg. Concejo Municipal na sila ay makapagtatag nang bagong nayong nagsasarili na hiwalay na nayon nang Manlayaan. Kapagdakay kumalat ang balita sa mga karatig nayon nang mga taong umanib at nagsisama mula sa Hardinan, Batong Dalig at Butaguin. Sila ay nagsipirma sa petisyon sa session ng Concejo Municipal.

Sa kabilang dako naman, matapos tanggapin ng Concijo Municipal ang kahilingan sa pagsasarili, karakaraka ay nagnombra ang president nang committee na pinanguluhan nang Vice Presidente na si G. Jacinto Tañada at tatlong kagawad na sina Consijal Emeterio Mendoza, Vicente Camacho at Jesus Marca na siyang concijal nang distrito na nakakasakop sa nayon ng Manlayaan upang mag-imbistiga sa mga nayon, kung bakit nagkaroon nang petisyon sa paghihiwalay. Natapos ang imbistigasyon noong buwan nang Marso 1995 humigit kumulang ay isinomete nang committee sa session ng Concijo Municipal ang resulta ng imbestigasyon favorable sa maghihiwalay. Kaya’t noon din ay inaprobahan at pinagtibay ng Consijo Municipal ang kasarinlan nang nagsisihiwalay. Noon isinilang ang bagong Barrio ng San Juan de Jesus.

Noon din ay nagdaos nang halalan nang ang taong namumuno sa bagong nayon at buong pagkakaisang nahalal si G. Juan Francis bilang tenyente nang nayon at si G. Doroteo Obis bilang Pangalawang Punong Bayan at apat na kagawad at pamunuan.  Buong pagkakaisa ring pinagkasunduan ang panukala si G. Graciano Alpuerto na ang ipangalan sa Bagong Nayon ay San Juan de Jesus sa karangalan nang isa sa pandaderos at kauna-unahang naging Punong Nayon na si Juan Francia at Jesus sa karangalan ni G. Jesus Marca na siyang Consijal ng Distrito nang panahong yaon.


Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us