Tumayan

Ang Barangay Tumayan ay ibinawas sa laki ng lupain ng Barangay Camohaguin noong mga 1970 at pinamunuan ni kapitan Uldarico Tarrega bagama’t hindi kumpleto ang mga kagawad dahil iilang pamilya ang naninirahan doon sa Barangay Election noong 1982 si Kapitan Tarrega ang namuno uli (holdover) dahil walang kalaban. Ang nasabing barangay ay nasa pag-itan ng Barangay Biga at Barangay Camohaguin.

Pamula noon hanggang ngayon umasenso na ang Barangay Tumayan at ang namuno noong 2009 ay si Mario M. Banan at ang Sk Chairman ay si Angeli Barraida.

Ang kasalukuyan namuno ngayon (2013-2016) ay si Maureen Nedia.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us